dilluns, 3 d’abril de 2017


Fabricació mecànica 

Comença el teu itinerari 

de formació professional

al sector industrial

Programes de formació i inserciò
PFI (FIAP)

                          

Descripcio
Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars
 en els processos de mecanització i muntatge per a la fabricació 
mecànica, així com per construir, muntar i reparar elements
 de serralleria i d’estructures metàl·liques.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

• Operacions bàsiques de fabricació

• Soldadura i fusteria metàl·lica

• Fusteria d’alumini i PVC

• Equips, procediments i materials emprats en serralleria

• Projecte integrat

• Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

• Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

• Estratègies i eines de comunicació

• Entorn social i territorial

• Estratègies i eines matemàtiques

• Incorporació al món professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
Operacions Auxiliars de Fabricació Mecànica
Codi: FMEE0108
Família Professional: Fabricació Mecànica
Àrea Professional: Fabricació electromecànica
Nivell de qualificació professional: 1
Entorn Professional:
Àmbit professional:
Exerceix la seva activitat laboral en grans, mitjanes i petites empreses 
dedicades a la fabricació i muntatge de productes electromecànics.
 Opera seguint instruccions de tècnics superiors i segons procediments establerts.
Sectors productius:
Fabricació de productes electromecànics, tallers mecànics, construcció
 de maquinària, construcció i reparació naval, construcció i reparació 
de material ferroviari, construcció i reparació d'aeronaus, construcció 
de bicicletes i motocicletes així com fabricació d'altres materials de transport.
Ocupacions o llocs de treball relacionats:
9700.001.1 Peons de les indústries manufactureres.
9700.008.4 Peons de la indústria metal·lúrgica i fabricació de
 productes metàl·lics
8414.007.8 Muntador en línies d'assemblatge d'automoció
Auxiliars de processos automatitzats.

CVE: BOEA- 2009- 13787

Preinscripció i matrícula
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) pel
Departament d’Ensenyament (PTT, FIAP i PIP en institut)
cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d’aquest Departament.
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se’n en el mateix centre o establiment.
Continuïtat
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta: Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i
inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.

•Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

•Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

•Obtenció del certificat de professionalitat 
FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació mecànica, 
que emet l’Administració laboral.

•Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO,
 sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•Normativa
Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC 6727, de 14.10.2014)

dilluns, 27 de març de 2017

Preinscriure's i matricular-se


  

 

   Dates de la preinscripció del curs 2018-2019

 • Hola a tots,

   Els interessats en el proper curs  2018-2019
  DE AUX. DE FUSTERIA METÀL-LICA I PVC

  El dilluns 14 de maig de 2018,farem la jornada de portes obertes
  A les 18:00 h. visitareu les instal·lacions i os explicarem les sortides professionals que existeixen.

  PFI (FIAP) PROGRAMA FORMACIÓ I D’INSERCIÓ 

  Gran demanda de professionals per part de les empreses
  El 90%dels nostres alumnes troben feina .

  Preinscripció


  • Oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018
  • Presentació de sol·licituds: del 14 al 25 de maig de 2018
  • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació del sol·licitant: del 14 de maig a l'1 de juny de 2018, segons la convocatòria individual feta pel centre
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2018
  • Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
  • Presentació de reclamacions: del 5 al 7 de juny de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 11 de juny de 2018
  • Oferta final de places escolars: 2 de juliol de 2018
  • Llista d'alumnes admesos: 2 de juliol de 2018

  Matrícula  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 3 al 10 de setembre de 2018

dijous, 21 de juliol de 2011

Que és La Fusteria metàl·lica?
Fotosd’edificis d’acer, alumini i vidre.
Que és La Fusteria metàl·lica?


El terme de fusteria metàl·lica és molt recent i sol aplicar-se a les empreses que es dediquen a la fabricació i comercialització de productes d’acer, ferro, alumini, coure, llautó, bronzo i vidre.

Perfils especials en la fusteria metàl·lica:
Tubs. angles o perfils en L. Platines, perfils en U. perfils en T. perfils en H quadrats, etc..

També es consideren empreses de fusteria metàl·lica les que realitzen treballs de fabricació de portes ,reixes de ferro, mampares, tancaments, escales, baranes, gelosies, finestres, tendals, persianes, marquesines i forjat artístic, utilitzant cada vegada més en el condicionament de llars i oficines.

Les fusteries metàl·liques també realitzen treballs com a construcció d’estructures metàl·liques i naus industrials.
Encara així, en el món real tots associem fusteria metàl·lica, serralleria i cristalleria als mateixos professionals.
Els principals clients dels fusters metàl·lics són la construcció, l’industria, sector agrari, decoració i les llars a les que se sol realitzar treballs com  tancament integral de l’habitatge, finestres portes persianes enrotllables laminades o extrusionades de seguretat, calaixos de registre laminats, extrusionats, PVC i  de trencament tèrmic, porticons de lames orientables, mosquiteres, accessoris d’accionament, etc.

Els materials emprats en la fusteria metàl·lica s’han convertit en un estàndard en els tancaments de terrasses, finestres, portes,
mampares, etc.

Convertint-se els fusters metàl·lics en els professionals del sector industrial més demandats al mon laboral.
La nostre feina és molt interessant,
Endavant no t’ho pensis converteix-te en fuster metàl·lic.